76season
Coming soon
September
19 Sat
19 Sat
Sat
, 18:00
Grand stage
18:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 16 May
STARRING Nadezhda Nesterova, Konstantin Zakharov, Gury Guryev, Nikolay Loskutkin, Alexey Zelenkov, Conductor Dmitri Jurowski
lyric opera in one act
music by Pyotr Tchaikovsky
Irkin Gabito production
Iolanta Nadezhda Nesterova
Count Vaudemont Konstantin Zakharov
Robert Gury Guryev
King Rene Nikolay Loskutkin
Ibn-Hakia Alexey Zelenkov
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
26 Sat
26 Sat
Sat
, 18:00
Small stage
18:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 27 March
STARRING Sofia Fainberg, Conductor Dmitri Jurowski
opera in four acts with a prologue
music by by Nikolai Rimsky-Korsakov
concert version
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
27 Sun
27 Sun
Sun
, 17:00
Small stage
17:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 3 April
Conductor Dmitri Jurowski
opera in four acts with a prologue
music by by Nikolai Rimsky-Korsakov
concert version
Conductor Dmitri Jurowski
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
30 Wed
30 Wed
Wed
, 19:00
Small stage
19:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 31 March
STARRING Irina Novikova, Vladimir Kuchin, Andrey Triller, Olga Obukhova, Yulia Yumaeva, Evgeniy Kozyrev, Mikhail Agafonov, Conductor Evgeny Volynsky
operetta in two acts, three scenes
music by Emmerich Kálmán
Silva Varescu Irina Novikova
Young prince Edwin Vladimir Kuchin
Prince Leopold Weylersheim Andrey Triller
Princess Cecilia Weylersheim Olga Obukhova
Stasi Yulia Yumaeva
Boni, count Kanscianu Evgeniy Kozyrev
Feri Mikhail Agafonov
Conductor Evgeny Volynsky
Small stage
Buy Tickets
700 - 1 500i
October
02 Fri
02 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
STARRING Olga Grishenkova, Anna Odintsova, Ernest Latypov, Conductor Karen Durgaryan
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
Buy Tickets
700 - 5 000i
03 Sat
03 Sat
Sat
, 18:00
Grand stage
18:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 19 March
STARRING Anna Zharova, Nikolay Maltsev, Roman Polkovnikov, Mikhail Lifentsev, Conductor Karen Durgaryan
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
Buy Tickets
700 - 7 500i
04 Sun
04 Sun
Sun
, 18:00
Grand stage
18:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 20 March
STARRING Olga Grishenkova, Anna Odintsova, Ernest Latypov, Roman Polkovnikov, Conductor Karen Durgaryan
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
Buy Tickets
700 - 5 000i
07 Wed
07 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 17 May
STARRING Anna Dattay, Mikhail Agafonov, Gury Guryev, Nikolay Loskutkin, Alexey Zelenkov, Conductor Dmitri Jurowski
lyric opera in one act
music by Pyotr Tchaikovsky
Irkin Gabito production
Iolanta Anna Dattay
Count Vaudemont Mikhail Agafonov
Robert Gury Guryev
King Rene Nikolay Loskutkin
Ibn-Hakia Alexey Zelenkov
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
11 Sun
11 Sun
Sun
, 18:00
Small stage
18:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 5 April
STARRING Maksim Golovachyov, Sofia Bachaeva, Ekaterina Marzoeva, Konstantin Zakharov, Conductor Eldar Nagiev
lyrical scenes in three acts
concert performance
Onegin Maksim Golovachyov (debut)
Tatiana Sofia Bachaeva
Olga Ekaterina Marzoeva
Lensky Konstantin Zakharov (debut)
Conductor Eldar Nagiev
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
18 Sun
18 Sun
Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 12 April
STARRING Alexey Zelenkov, Gury Guryev, Nadezhda Nesterova, Yulia Yumaeva, Vladimir Kuchin, Svetlana Tokareva, Ekaterina Marzoeva, Conductor Dmitri Jurowski
opera (lyric comedy) in three acts, 6 scenes
music by Giuseppe Verdi
Falstaff Alexey Zelenkov
Ford Gury Guryev
Alice, his wife Nadezhda Nesterova
Nannetta, their daughter Yulia Yumaeva
Fenton Vladimir Kuchin
Mistress Quickly Svetlana Tokareva
Meg Page Ekaterina Marzoeva
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 000i
25 Sun
25 Sun
Sun
, 13:00
Small stage
13:00
Premiere
|
Conductor Eldar Nagiev
Otherworldly labyrinth
opera for kids in two acts with prologue
music by Alexander Abramenko
Conductor Eldar Nagiev
Small stage
Buy Tickets
500i
November
03 Tue
03 Tue
Tue
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
|
Performance due to have taken place on 15 April
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
04 Wed
04 Wed
Wed
, 18:00
Grand stage
18:00
Premiere
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
13 Fri
13 Fri
Fri
, 18:00
Small stage
18:00
Premiere
opera in three acts
music by Henry Purcell
Small stage
14 Sat
14 Sat
Sat
, 17:00
Small stage
17:00
Premiere
opera in three acts
music by Henry Purcell
Small stage
22 Sun
22 Sun
Sun
, 13:00
Small stage
13:00
Premiere
Otherworldly labyrinth
opera for kids in two acts with prologue
music by Alexander Abramenko
Small stage

Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
Premiere
lyric opera in one act
music by Pyotr Tchaikovsky
Irkin Gabito production
Grand stage
December
10 Thu
10 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
11 Fri
11 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
Premiere
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography: Nacho Duato after Marius Petipa
Grand stage
20 Sun
20 Sun
Sun
, 13:00
Small stage
13:00
Premiere
Otherworldly labyrinth
opera for kids in two acts with prologue
music by Alexander Abramenko
Small stage
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Sat
Sat
, 18:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 16 May
STARRING Nadezhda Nesterova, Konstantin Zakharov, Gury Guryev, Nikolay Loskutkin, Alexey Zelenkov, Conductor Dmitri Jurowski
18:00
Grand stage
Buy Tickets
20
21
22
23
24
25
26 Sat
Sat
, 18:00,
Small stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 27 March
STARRING Sofia Fainberg, Conductor Dmitri Jurowski
27 Sun
Sun
, 17:00,
Small stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 3 April
Conductor Dmitri Jurowski
28
29
30 Wed
Wed
, 19:00,
Small stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 31 March
STARRING Irina Novikova, Vladimir Kuchin, Andrey Triller, Olga Obukhova, Yulia Yumaeva, Evgeniy Kozyrev, Mikhail Agafonov, Conductor Evgeny Volynsky
19:00
Small stage
Buy Tickets
Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
STARRING Olga Grishenkova, Anna Odintsova, Ernest Latypov, Conductor Karen Durgaryan
Sat
Sat
, 18:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 19 March
STARRING Anna Zharova, Nikolay Maltsev, Roman Polkovnikov, Mikhail Lifentsev, Conductor Karen Durgaryan
Sun
Sun
, 18:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 20 March
STARRING Olga Grishenkova, Anna Odintsova, Ernest Latypov, Roman Polkovnikov, Conductor Karen Durgaryan
Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 17 May
STARRING Anna Dattay, Mikhail Agafonov, Gury Guryev, Nikolay Loskutkin, Alexey Zelenkov, Conductor Dmitri Jurowski
19:00
Grand stage
Buy Tickets
Sun
Sun
, 18:00,
Small stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 5 April
STARRING Maksim Golovachyov, Sofia Bachaeva, Ekaterina Marzoeva, Konstantin Zakharov, Conductor Eldar Nagiev
Sun
Sun
, 17:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 12 April
STARRING Alexey Zelenkov, Gury Guryev, Nadezhda Nesterova, Yulia Yumaeva, Vladimir Kuchin, Svetlana Tokareva, Ekaterina Marzoeva, Conductor Dmitri Jurowski
17:00
Grand stage
Buy Tickets
Sun
Sun
, 13:00,
Small stage
Premiere
|
Conductor Eldar Nagiev
Tue
Tue
, 19:00,
Grand stage
Premiere
|
Performance due to have taken place on 15 April
19:00
Grand stage
Wed
Wed
, 18:00,
Grand stage
Premiere
18:00
Grand stage
Fri
Fri
, 18:00,
Small stage
Premiere
18:00
Small stage
Sat
Sat
, 17:00,
Small stage
Premiere
17:00
Small stage
Sun
Sun
, 13:00,
Small stage
Premiere
13:00
Small stage

Premiere
17:00
Grand stage
Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
Premiere
19:00
Grand stage
Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
Premiere
19:00
Grand stage
Sun
Sun
, 13:00,
Small stage
Premiere
13:00
Small stage