Grand stage
6+

STARRING Ivan Vasiliev, Anna Germizeeva, Olga Grishenkova, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anastasiya Matvienko, Anna Odintsova, Roman Polkovnikov, Vera Sabantseva, Nikita Ksenofontov, Nikolay Maltsev, Ksenia Zakharova, Maria Nikolaeva, Alexey Tyutyunnik

Roman Polkovnikov gala concert

concert

Artists

Principal Dancer with the Mikhailovsky Ballet
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Lead Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Lead Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Mikhailovsky Ballet
Lead Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Lead Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Nikolay Maltsev
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre
Soloist with the Novosibirsk opera and ballet theatre