Large hall
12+

STARRING Oleg Videman, Nikolay Loskutkin, Sergey Kuzmin, Shagdar Zonduev, Vladimir Ognev, Alexey Zelenkov

Premiere

Boris Godunov

opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky

subscription
The perfomance is a part of subscription
«People and Passion»

Artists

Nikolay Loskutkin
Boris Godunov
Vladimir Ognev
Pimen
Jury Komov
Vasiliy Shuysky
Grigoriy Otrepyev
The yuródivïy
Alexey Zelenkov
Andrey Shchelkalov
Shagdar Zonduev
Varlaam
Victor Ditenbir
Misail
Svetlana Tokareva
Fyodor
Nadezhda Nesterova
Kseniya
Tatiana Gorbunova
The Lady of the tavern
Olga Egudina
Kseniyas Mom