Large hall
12+

STARRING Andrey Triller, Vladimir Ognev, Oleg Videman, Vladimir Kuchin, Alexey Zelenkov, Shagdar Zonduev

Premiere

Boris Godunov

opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky

Artists

Andrey Triller
Boris Godunov
Vladimir Ognev
Pimen
Jury Komov
Vasiliy Shuysky
Grigoriy Otrepyev
Vladimir Kuchin
The yuródivïy (debut)
Alexey Zelenkov
Andrey Shchelkalov
Shagdar Zonduev
Varlaam
Victor Ditenbir
Misail
Svetlana Tokareva
Fyodor
Nadezhda Nesterova
Kseniya
Tatiana Gorbunova
The Lady of the tavern
Olga Egudina
Kseniyas Mom