74season
Coming soon
September
13 Thu
13 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Nikolay Maltsev, Ksenia Zakharova
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Prince Nikolay Maltsev
Cinderella Ksenia Zakharova
Large hall
Buy Tickets
14 Fri
14 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Timur Askerov, Anastasia Matvienko
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Prince Timur Askerov (debut)
Cinderella Anastasia Matvienko (debut)
Large hall
Buy Tickets
15 Sat
15 Sat
Sat
, 13:00
Large hall
13:00
STARRING Roman Polkovnikov, Vera Sabantseva
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
20 Thu
20 Thu
Thu
, 19:00
Isidor Zak Hall
19:00
Premiere
|
STARRING Kirill Nifontov, Andrey Triller
one act opera
music by Nikolai Rimsky-Korsakov
choreography by Vyacheslav Starodubtsev
Mozart Kirill Nifontov
Salieri Andrey Triller
Conductor Eldar Nagiev
Isidor Zak Hall
Buy Tickets
22 Sat
22 Sat
Sat
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets
23 Sun
23 Sun
Sun
, 13:00
Large hall
13:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets

Sun
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets
25 Tue
25 Tue
Tue
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING René Pape, Nikolay Loskutkin, Roman Zavadsky, Vladimir Kuchin, Alexey Zelenkov, Alexey Laushkin
opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky
production by Dmitry Belov
Boris Godunov René Pape
Pimen Nikolay Loskutkin (debut)
Grigoriy Otrepyev Roman Zavadsky
The yuródivïy Vladimir Kuchin
Andrey Shchelkalov Alexey Zelenkov
Varlaam Alexey Laushkin
Conductor Dmitri Jurowski
Large hall
Buy Tickets
26 Wed
26 Wed
Wed
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Olga Grishenkova
ballet in 3 acts with a prologue
music by Ludwig Minkus
Basilio Roman Polkovnikov
Kitri Anna Zharova
Espada Mikhail Lifentsev
The Queen of Dryads Olga Grishenkova
Large hall
Buy Tickets
27 Thu
27 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
Subscription
Premiere
|
STARRING Alexey Tyutyunnik, Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Mikhail Nedelsky, Natalia Ershova, Evgeny Basalyuk, Ekaterina Likhova
one-act ballet
Large hall
Buy Tickets

Thu
, 19:00
Isidor Zak Hall
19:00
Premiere
gala-concert
Conductor Dmitri Jurowski
Isidor Zak Hall
Buy Tickets
28 Fri
28 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev, Evgeny Dubrovsky, Maxim Grishenkov
ballet in 3 acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Oleg Vinogradov
Juliet Anna Germizeeva
Romeo Nikolay Maltsev
Tybalt Evgeny Dubrovsky
Mercutio Maxim Grishenkov
Large hall
Buy Tickets
29 Sat
29 Sat
Sat
, 13:00
Large hall
13:00
Subscription Family values
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Vera Sabantseva
ballet in three acts with a prologue
music by Pyotr Tchaikovsky
Princess Aurora Ekaterina Likhova
Prince Desire Evgeny Basalyuk
Lilac Fairy Vera Sabantseva
Large hall
Buy Tickets

Sat
, 17:00
Isidor Zak Hall
17:00

Sat
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Natalia Ershova
ballet in three acts with a prologue
music by Pyotr Tchaikovsky
Princess Aurora Olga Grishenkova
Prince Desire Roman Polkovnikov
Lilac Fairy Natalia Ershova
Large hall
Buy Tickets
30 Sun
30 Sun
Sun
, 17:00
Large hall
17:00
STARRING Veronika Dzhioeva, Mikhail Agafonov, Alexey Zelenkov
opera in two acts
music by Giacomo Puccini
production by Benedict Ardiles
Mimì Veronika Dzhioeva
Rodolfo Mikhail Agafonov
Marcello Alexey Zelenkov
Conductor Dmitri Jurowski
Large hall
Buy Tickets
October
02 Tue
02 Tue
Tue
, 19:00
Large hall
19:00
Subscription
STARRING Angelina Vorontsova, DENIS RODKIN
ballet in three acts
music byLudwigMinkus
choreography byMariusPetipa revised byVladimirPonomaryov and VakhtangChabukiani, with dances choreographed byKonstantinSergeyev and NikolayZubkovsky
Nikiya Angelina Vorontsova
Solor Denis Rodkin
Large hall
Buy Tickets
03 Wed
03 Wed
Wed
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Veronika Dzhioeva, Oleg Videman, Pavel Yankovsky
Aida 12+
fashion-opera in 4 acts
music by Giuseppe Verdi
Large hall
Buy Tickets
04 Thu
04 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
Subscription
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov revised byKonstantinSergeyev, IgorZelensky
Large hall
Buy Tickets
05 Fri
05 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov revised byKonstantinSergeyev, IgorZelensky
Large hall
Buy Tickets
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
STARRING Nikolay Maltsev, Ksenia Zakharova
Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
STARRING Timur Askerov, Anastasia Matvienko
Sat
Sat
, 13:00,
Large hall
STARRING Roman Polkovnikov, Vera Sabantseva
Thu
Thu
, 19:00,
Isidor Zak Hall
Premiere
|
STARRING Kirill Nifontov, Andrey Triller
Sat
Sat
, 19:00,
Large hall
Premiere
19:00
Large hall
Buy Tickets
Sun
Sun
, 13:00,
Large hall
Premiere
13:00
Large hall
Buy Tickets

Premiere
19:00
Large hall
Buy Tickets
Tue
Tue
, 19:00,
Large hall
STARRING René Pape, Nikolay Loskutkin, Roman Zavadsky, Vladimir Kuchin, Alexey Zelenkov, Alexey Laushkin
Wed
Wed
, 19:00,
Large hall
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Olga Grishenkova
Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
Subscription
Premiere
|
STARRING Alexey Tyutyunnik, Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Mikhail Nedelsky, Natalia Ershova, Evgeny Basalyuk, Ekaterina Likhova

Premiere
Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
STARRING Anna Germizeeva, Nikolay Maltsev, Evgeny Dubrovsky, Maxim Grishenkov
Sat
Sat
, 13:00,
Large hall
Subscription Family values
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Vera Sabantseva


STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Natalia Ershova
Sun
Sun
, 17:00,
Large hall
STARRING Veronika Dzhioeva, Mikhail Agafonov, Alexey Zelenkov
Tue
Tue
, 19:00,
Large hall
Subscription
STARRING Angelina Vorontsova, DENIS RODKIN
Wed
Wed
, 19:00,
Large hall
STARRING Veronika Dzhioeva, Oleg Videman, Pavel Yankovsky
19:00
Large hall
Buy Tickets
Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
Subscription
19:00
Large hall
Buy Tickets
Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
19:00
Large hall
Buy Tickets