76season
Coming soon
April
18 Sun
18 Sun
Sun
, 13:00
Small stage
13:00
STARRING Ilya Solomonov, Milan Voronyuk, Elizaveta Barannikova, Konstantin Alexentsev
Revival
ballet for children in two acts
music by Sanat Kibirova
Nif Ilya Solomonov
Nuf Milan Voronyuk
Nafa Elizaveta Barannikova
The wolf Konstantin Alexentsev
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i

Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
STARRING Nikolay Loskutkin, Vladimir Ognev, Mikhail Agafonov, Vladimir Kuchin, Andrey Triller, Shagdar Zonduev, Conductor Dmitri Jurowski
opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky
production by Dmitry Belov
Boris Godunov Nikolay Loskutkin
Pimen Vladimir Ognev
Grigoriy Otrepyev Mikhail Agafonov
The yuródivïy Vladimir Kuchin
Andrey Shchelkalov Andrey Triller (debut)
Varlaam Shagdar Zonduev
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 000i
21 Wed
21 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Olga Grishenkova, Ernest Latypov, Angelina Vorontsova, Conductor Mikhail Tatarnikov
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Spartacus Roman Polkovnikov
Phrygia Olga Grishenkova
Crassus Ernest Latypov
Aegina Angelina Vorontsova
Grand stage
Buy Tickets
700 - 5 000i

Wed
, 19:00
Small stage
19:00
Conductor Dmitri Jurowski
Anniversary series dedicated to 250 years of Ludwig van Beethoven
oncert in 2 parts
Conductor Dmitri Jurowski
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
22 Thu
22 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ksenia Zakharova, Mikhail Nedelsky, Natalia Ershova, Conductor Evgeny Volynsky
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Grand stage
Buy Tickets
500 - 4 000i
23 Fri
23 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Anna Odintsova, Conductor Evgeny Volynsky
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Grand stage
Buy Tickets
500 - 4 000i
24 Sat
24 Sat
Sat
, 13:00
Grand stage
13:00
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Mikhail Nedelsky, Anna Zharova, Vasily Sobolev, Koya Okawa, Conductor Evgeny Volynsky
ballet in three acts
music Adolphe Adam
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 000i

Sat
, 18:00
Grand stage
18:00
STARRING Anna Odintsova, Mikhail Lifentsev, Nikita Ksenofontov, Ksenia Zakharova, Ilia Golovchenko, Kohey Fukuda, Conductor Evgeny Volynsky
ballet in three acts
music Adolphe Adam
Medora Anna Odintsova
Conrad Mikhail Lifentsev
Ali Nikita Ksenofontov
Gulnara Ksenia Zakharova
Birbanto Ilia Golovchenko
Isaac Lankedem Kohey Fukuda
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
25 Sun
25 Sun
Sun
, 13:00
Small stage
13:00
STARRING Daria Shuvalova, Ruslan Balyagov, Conductor Evgeny Volynsky
opera for children in 1 act
Little red riding hood Daria Shuvalova
Wolf Ruslan Balyagov
Conductor Evgeny Volynsky
Small stage
Buy Tickets
500i

Sun
, 17:00
Grand stage
17:00
Premiere
|
STARRING Anna Dattay, Mikhail Agafonov, Maksim Golovachyov, Alexey Laushkin, Andrey Triller, Conductor Dmitri Jurowski
lyric opera in one act
music by Pyotr Tchaikovsky
Irkin Gabito production
Iolanta Anna Dattay
Count Vaudemont Mikhail Agafonov
Robert Maksim Golovachyov
King Rene Alexey Laushkin
Ibn-Hakia Andrey Triller
Conductor Dmitri Jurowski
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 000i
28 Wed
28 Wed
Wed
, 19:00
Small stage
19:00
Premiere
|
STARRING Svetlana Moskalenko, Daria Shuvalova, Vladimir Kuchin, Nikolay Loskutkin, Gury Guryev, Nadezhda Nesterova, Conductor Dmitri Jurowski
opera in two acts
The Queen of the Night Svetlana Moskalenko
Pamina Daria Shuvalova
Tamino Vladimir Kuchin
Sarastro Nikolay Loskutkin
Papageno Gury Guryev
Papagena Nadezhda Nesterova
Conductor Dmitri Jurowski
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
29 Thu
29 Thu
Thu
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova, Olga Grishenkova, Conductor Karen Durgaryan
ballet in 3 acts with a prologue
music by Ludwig Minkus
Basilio Roman Polkovnikov
Kitri Anna Zharova
Espada Mikhail Lifentsev
Street Dancer Anna Odintsova
The Queen of Dryads Olga Grishenkova
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
30 Fri
30 Fri
Fri
, 19:00
Grand stage
19:00
STARRING Ksenia Zakharova, Mikhail Nedelsky, Ilia Golovchenko, Conductor Karen Durgaryan
ballet in 3 acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Oleg Vinogradov
Juliet Ksenia Zakharova
Romeo Mikhail Nedelsky
Tybalt Ilia Golovchenko
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
May
02 Sun
02 Sun
Sun
, 18:00
Grand stage
18:00
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Conductor Karen Durgaryan
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 500i
03 Mon
03 Mon
Mon
, 17:00
Grand stage
17:00
STARRING Jury Komov, Irina Novikova, Alexey Zelenkov, Vladimir Kuchin, Daria Shuvalova, Andrey Triller, Ekaterina Marzoeva, Conductor Evgeny Volynsky
operetta in three acts
music by Johann Strauss
Gabriel von Eisenstein Jury Komov
Rosalinde Irina Novikova
Dr. Falke Alexey Zelenkov
Alfred Vladimir Kuchin
Adele Daria Shuvalova
Frank Andrey Triller
Prince Orlovsky Ekaterina Marzoeva
Conductor Evgeny Volynsky
Grand stage
Buy Tickets
500 - 3 000i
04 Tue
04 Tue
Tue
, 19:00
Small stage
19:00
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
05 Wed
05 Wed
Wed
, 19:00
Grand stage
19:00
gala-concert in two acts
Conductor Dmitri Jurowski
Conductor Karen Durgaryan
Grand stage
Buy Tickets
500 - 5 000i
08 Sat
08 Sat
Sat
, 13:00
Small stage
13:00
Premiere
|
STARRING Victor Ditenbir, Galina Kuznetsova, Evgeniy Kozyrev, Anna Dattay, Conductor Eldar Nagiev
Otherworldly labyrinth
opera for kids in two acts with prologue
music by Alexander Abramenko
Old man Victor Ditenbir
Old lady Galina Kuznetsova
Yeanling Evgeniy Kozyrev
Minstrel Anna Dattay
Conductor Eldar Nagiev
Small stage
Buy Tickets
500i

Sat
, 18:00
Grand stage
18:00
STARRING Ivan Vasiliev, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova, Conductor Dmitri Jurowski
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Grand stage
Buy Tickets
500 - 5 000i
09 Sun
09 Sun
Sun
, 16:00
Small stage
16:00
Conductor Alexander Novikov
Small stage
Buy Tickets
500 - 700i
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Sun
Sun
, 13:00,
Small stage
STARRING Ilya Solomonov, Milan Voronyuk, Elizaveta Barannikova, Konstantin Alexentsev

STARRING Nikolay Loskutkin, Vladimir Ognev, Mikhail Agafonov, Vladimir Kuchin, Andrey Triller, Shagdar Zonduev, Conductor Dmitri Jurowski
19
20
21 Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
STARRING Roman Polkovnikov, Olga Grishenkova, Ernest Latypov, Angelina Vorontsova, Conductor Mikhail Tatarnikov
19:00
Grand stage
Buy Tickets

Conductor Dmitri Jurowski
22 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ksenia Zakharova, Mikhail Nedelsky, Natalia Ershova, Conductor Evgeny Volynsky
19:00
Grand stage
Buy Tickets
23 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Anna Odintsova, Conductor Evgeny Volynsky
19:00
Grand stage
Buy Tickets
24 Sat
Sat
, 13:00,
Grand stage
STARRING Olga Grishenkova, Roman Polkovnikov, Mikhail Nedelsky, Anna Zharova, Vasily Sobolev, Koya Okawa, Conductor Evgeny Volynsky

STARRING Anna Odintsova, Mikhail Lifentsev, Nikita Ksenofontov, Ksenia Zakharova, Ilia Golovchenko, Kohey Fukuda, Conductor Evgeny Volynsky
25 Sun
Sun
, 13:00,
Small stage
STARRING Daria Shuvalova, Ruslan Balyagov, Conductor Evgeny Volynsky

Premiere
|
STARRING Anna Dattay, Mikhail Agafonov, Maksim Golovachyov, Alexey Laushkin, Andrey Triller, Conductor Dmitri Jurowski
17:00
Grand stage
Buy Tickets
26
27
28 Wed
Wed
, 19:00,
Small stage
Premiere
|
STARRING Svetlana Moskalenko, Daria Shuvalova, Vladimir Kuchin, Nikolay Loskutkin, Gury Guryev, Nadezhda Nesterova, Conductor Dmitri Jurowski
29 Thu
Thu
, 19:00,
Grand stage
STARRING Roman Polkovnikov, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova, Olga Grishenkova, Conductor Karen Durgaryan
30 Fri
Fri
, 19:00,
Grand stage
STARRING Ksenia Zakharova, Mikhail Nedelsky, Ilia Golovchenko, Conductor Karen Durgaryan
Sun
Sun
, 18:00,
Grand stage
STARRING Ekaterina Likhova, Evgeny Basalyuk, Conductor Karen Durgaryan
18:00
Grand stage
Buy Tickets
Mon
Mon
, 17:00,
Grand stage
STARRING Jury Komov, Irina Novikova, Alexey Zelenkov, Vladimir Kuchin, Daria Shuvalova, Andrey Triller, Ekaterina Marzoeva, Conductor Evgeny Volynsky
Tue
Tue
, 19:00,
Small stage
Wed
Wed
, 19:00,
Grand stage
Sat
Sat
, 13:00,
Small stage
Premiere
|
STARRING Victor Ditenbir, Galina Kuznetsova, Evgeniy Kozyrev, Anna Dattay, Conductor Eldar Nagiev

STARRING Ivan Vasiliev, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova, Conductor Dmitri Jurowski
18:00
Grand stage
Buy Tickets
Sun
Sun
, 16:00,
Small stage
Conductor Alexander Novikov