Large hall
12+

STARRING Nikolay Loskutkin, Andrey Triller, Timofey Dubovitsky, Vladimir Kuchin, Pavel Yankovsky, Alexey Laushkin

Boris Godunov

opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky

Artists

Nikolay Loskutkin
Boris Godunov
Andrey Triller
Pimen
Jury Komov
Vasiliy Shuysky
Timofey Dubovitsky
Grigoriy Otrepyev (debut)
Vladimir Kuchin
The yuródivïy
Andrey Shchelkalov
Evgeniy Kozyrev
Misail
Maria Belokurskaya
Fyodor
Daria Shuvalova
Kseniya
Galina Kuznetsova
The Lady of the tavern
Tatiana Gorbunova
Kseniyas Mom
Evgeny Volynsky
Conductor