Opera
Olga Obukhova
Valentina Tsygankova
Yulia Yumaeva
Polina Lelyukh
Sofia Bachaeva
Anna Dattay
Nadezhda Nesterova
Daria Shuvalova
Julia Shagdurova
Irina Novikova
Julia Nikiforova
Olga Kolobova
Veronika Dzhioeva
Lidia Bondarenko
Olga Babkina
Irina Vaschenko
Pumeza Matshikiza
Liana Sass
Ekaterina Syurina
Marina Kipingan
Svetlana Tokareva
Ekaterina Marzoeva
Galina Kuznetsova
Tatiana Gorbunova
Maria Belokurskaya
Vasilisa Berzhanskaya
Ksenia Dudnikova
Ildikó Komlósi
Yuliya Matochkina
Yulia Mennibaeva
Ekaterina Sergeeva
Enkelejda Shkoza
Anastasia Lepeshinskaya
Konstantin Zakharov
Mikhail Agafonov
Kirill Nifontov
Vladimir Kuchin
Sergey Kuzmin
Jury Komov
Evgeniy Kozyrev
Victor Ditenbir
Oleg Videman
Fyodor Ataskevich
Lawrence Brownlee
Dmitriy Golovnin
Charles Castronovo
Alessandro Luciano
Francesco Tuppo
Mikhail Pirogov
Ruslan Balyagov
Gury Guryev
Maksim Golovachyov
Pavel Yankovsky
Karen Movsesyan
Andrey Isakov
Alexey Zelenkov
Sergey Zakharov
Maxim Aniskin
Basil Laduk
Boris Pinkhasovich
Aleksandr Kuznetsov
Mauro Bonfanti
Roman Vereshchagin
Andrey Konoplev
Andrey Triller
Nikolay Loskutkin
Alexey Laushkin
Shagdar Zonduev
Konstantin Buinov
Mikhail Kruglov
René Pape
Alexey Tikhomirov
Sergey Stepanyan
Maria Tremasova
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Alexey Novikov
Irina Nemova
Ekaterina Misyura
Tatiyana Epishina

Soprano

Anna Dattay

Winner of all-Russian and international competitions

Diploma winner of all-Russian competition

In 2017 she graduated from the Novosibirsk state conservatory named after M. I. Glinka, vocal faculty (studio of Mrs. Z. Z. Didenko, National Artist of RF).

Member of the Novosibirsk opera and ballet company since 2017.

She has performed the following parts in performances of the conservatory opera studio: The Noblewoman Vera Sheloga by Rimsky-Korsakov (Vera Shaloga), The Dawns Here Are Quiet by Molchanov (Lisa Brichkina).

  • Liu. Turandot by Puccini
  • Diploma winner of I All-Russian Myasnikova vocal competition (Novosibirsk, 2013)
  • I prize winner of XXV International festival-contest “Admiralty star” (Novosibirsk, 2014)
  • II prize winner of the international Musical Academies competition (Kemerovo, 2014)
  • Winner of all-Russian festival-competition of musical school graduates (St.-Petersburg, 2017)