Opera
Olga Obukhova
Valentina Tsygankova
Polina Lelyukh
Sofia Bachaeva
Anna Dattay
Nadezhda Nesterova
Daria Shuvalova
Julia Shagdurova
Irina Churilova
Irina Novikova
Julia Nikiforova
Olga Kolobova
Veronika Dzhioeva
Lidia Bondarenko
Olga Babkina
Svetlana Tokareva
Ekaterina Marzoeva
Galina Kuznetsova
Olga Egudina
Tatiana Gorbunova
Maria Belokurskaya
Mikhail Agafonov
Roman Zavadsky
Kirill Nifontov
Vladimir Kuchin
Sergey Kuzmin
Jury Komov
Evgeniy Kozyrev
Victor Ditenbir
Oleg Videman
Ruslan Balyagov
Gury Guryev
Maksim Golovachyov
Pavel Yankovsky
Karen Movsesyan
Andrey Isakov
Alexey Zelenkov
Sergey Zakharov
Maxim Aniskin
Andrey Triller
Vladimir Ognev
Nikolay Loskutkin
Alexey Laushkin
Shagdar Zonduev
Konstantin Buinov
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Alexey Novikov
Irina Nemova
Ekaterina Misyura
Mikhail Mischenko
Tatiyana Epishina

Soprano

Anna Dattay

Winner of all-Russian and international competitions

Diploma winner of all-Russian competition

In 2017 she graduated from the Novosibirsk state conservatory named after M. I. Glinka, vocal faculty (studio of Mrs. Z. Z. Didenko, National Artist of RF).

Member of the Novosibirsk opera and ballet company since 2017.

She has performed the following parts in performances of the conservatory opera studio: The Noblewoman Vera Sheloga by Rimsky-Korsakov (Vera Shaloga), The Dawns Here Are Quiet by Molchanov (Lisa Brichkina).

  • Liu. Turandot by Puccini
  • Diploma winner of I All-Russian Myasnikova vocal competition (Novosibirsk, 2013)
  • I prize winner of XXV International festival-contest “Admiralty star” (Novosibirsk, 2014)
  • II prize winner of the international Musical Academies competition (Kemerovo, 2014)
  • Winner of all-Russian festival-competition of musical school graduates (St.-Petersburg, 2017)

Coming soon

Grand opera ensembles
gala-concert
Soprano
Turandot
opera quest in 3 acts
Liù
Our Hollywood
gala-concert in two acts
Soprano