Artistic Management

Olga Obukhova
Manager of the Opera Company
Valentina Tsygankova
Valentina Tsygankova
Coordinator of the Opera Company

Opera Company

Soprano
Olga Babkina
Olga Babkina
Lidia Bondarenko
Lidia Bondarenko
Nadezhda Nesterova
Nadezhda Nesterova
Julia Nikiforova
Julia Nikiforova
Daria Frolova
Daria Frolova
Julia Shagdurova
Julia Shagdurova
Daria Shuvalova
Daria Shuvalova
Mezzo-soprano
Marina Kipingan
Marina Kipingan
Galina Kuznetsova
Galina Kuznetsova
Ekaterina Marzoeva
Ekaterina Marzoeva
Svetlana Tokareva
Svetlana Tokareva
Tenors
Mikhail Agafonov
Mikhail Agafonov
Victor Ditenbir
Victor Ditenbir
Evgeniy Kozyrev
Evgeniy Kozyrev
Jury Komov
Jury Komov
Baritones
Ruslan Balyagov
Ruslan Balyagov
Maksim Golovachyov
Maksim Golovachyov
Sergey Zakharov
Sergey Zakharov
Andrey Isakov
Andrey Isakov
Karen Movsesyan
Karen Movsesyan
Basses
Konstantin Buinov
Konstantin Buinov
Nikolay Loskutkin
Nikolay Loskutkin
Andrey Triller
Andrey Triller

Guest Soloists

Fyodor Ataskevich
Guest Soloist
Mauro Bonfanti
Guest Soloist
Lawrence  Brownlee
Guest Soloist
Irina Vaschenko
Irina Vaschenko
Guest Soloist
Yulia Gertseva
Guest Soloist
Dmitriy Golovnin
Dmitriy Golovnin
Guest Soloist
Ksenia Dudnikova
Guest Soloist
Charles Castronovo
Guest Soloist
 Kirill Komarov
Guest Soloist
Ildikó Komlósi
Guest Soloist
Aleksandr Kuznetsov
Guest Soloist
Sergey Kuzmin
Guest Soloist
Basil Laduk
Basil Laduk
Guest Soloist
Anastasia Lepeshinskaya
Anastasia Lepeshinskaya
Guest Soloist
Alessandro Luciano
Guest Soloist
Yuliya Matochkina
Guest Soloist
Pumeza Matshikiza
Guest Soloist
Yulia Mennibaeva
Guest Soloist
Svetlana Moskalenko
Guest Soloist
René Pape
Guest Soloist
Boris Pinkhasovich
Guest Soloist
Mikhail Pirogov
Guest Soloist
Liana Sass
Guest Soloist
Ekaterina Sergeeva
Guest Soloist
Sergey Stepanyan
Guest Soloist
Ekaterina Syurina
Guest Soloist
Alexey Tikhomirov
Guest Soloist
Francesco Tuppo
Guest Soloist
Alexander Shakhov
Guest Soloist
Enkelejda Shkoza
Guest Soloist

Concert Masters

Tatiyana Epishina
Tatiyana Epishina
Ekaterina Misyura
Ekaterina Misyura
Tatiyana Smyslova
Tatiyana Smyslova