Opera
Olga Obukhova
Valentina Tsygankova
Maria Golovacheva
Lubov Salaeva
Tatiyana Smyslova
Irina Nemova
Tatiyana Epishina

Soprano

Yulia Yumaeva

Coming soon

To Vivaldi’s music
concert in 2 acts
Soprano
Iolanta
lyric opera in one act
Brigitta
L’elisir d’amore
opera taste-off
Adina
Die Fledermaus
operetta in three acts
Adele